Regeling vervallen per 13-06-2015

Reglement van Orde van Gedeputeerde Staten van Gelderland 2003

Geldend van 18-04-2015 t/m 12-06-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van Orde van Gedeputeerde Staten van Gelderland 2003
Citeertitel Reglement van Orde van Gedeputeerde Staten van Gelderland 2003
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 52 en 54

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2015 13-06-2015 Wijziging regeling

14-09-2013

Provinciaal Blad 2015 nr. 2050

zaaknummer 2015-005577
01-10-2013 18-04-2015 Wijziging regeling

17-09-2013

Provinciaal Blad, 2013/180

zaaknummer 2013-003715
12-03-2003 01-10-2013 Onbekend

18-03-2003

Provinciaal Blad 2002/62

DS/CS2003.4477