Gemeente Middelburg – Parkeerverordening 2009

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeente Middelburg – Parkeerverordening 2009
Citeertitel Parkeerverordening 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Kaart gereguleerd parkeergebied

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wegenverkeerswet 1994, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluit nadere regels als bedoeld in artikel D van het Parkeerverordening 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijziging bestaande regeling

14-12-2023

gmb-2023-543195

Onbekend.
01-01-2009 01-01-2024 Onbekend

15-12-2008

De Faam, 23-12-2008

college van burgemeester en wethouders van 25-11-2008