Verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie

Geldend van 26-06-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heeze-Leende
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie
Citeertitel Verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt op de vroegst mogelijke datum inwerking.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2010 nieuwe regeling

22-02-2010

De Parel van Brabant, 25-06-2010

Onbekend.