Delegatiebesluit

Geldend van 30-12-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Delegatiebesluit
Citeertitel Delegatiebesluit
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. gemeentewet, art. 156
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1 ev.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onder gelijktijdige vaststelling van dit besluit zijn alle voorgaande delegatiebesluiten en delegatieverordening ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2010 aanvulling gedelegeerde bevoegdheden

21-12-2010

Op den Baum, Heldens nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 29-12-2010

onbekend