Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling mandaat bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van griffiemedewerkers

Geldend van 04-07-2003 t/m 31-12-2019

Intitulé

Regeling mandaat bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van griffiemedewerkers

Vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten d.d. 25 juni 2003, nr. PS2003-182 (Provinciaal Blad nr. 2003/95 van 3 juli 2003). In werking getreden op 4 juli 2003.

Artikel 1. 

De griffier is bevoegd namens Provinciale Staten te besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van griffiemedewerkers, niet zijnde loco-griffier.

Artikel 2. 

De bevoegdheid bedoeld in artikel 1 omvat mede de bevoegdheid te besluiten tot benoeming met terugwerkende kracht tot uiterlijk 12 maart 2003.

Artikel 3. 

Dit besluit treedt in werking op de dag na uitgifte van het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Provinciale Staten van Gelderland