Verordening winkeltijden Velsen 2010

Geldend van 07-05-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening winkeltijden Velsen 2010
Citeertitel Verordening winkeltijden Velsen 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening winkeltijden Velsen van 19 december 1996 is komen te vervallen met de inwerkingtreding van deze verordening.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2010 nieuwe regeling

22-04-2010

De Jutter/Hofgeest, 06-05-2010

R10.038