Regeling vervallen per 18-01-2024

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borger-Odoorn 2010

Geldend van 12-01-2011 t/m 17-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borger-Odoorn 2010
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borger-Odoorn 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.7
  2. Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2011 18-01-2024 Nieuwe regeling

25-11-2010

Week in Week uit, 11-1-2011

21-9-2010