Waterverordening waterschap Rivierenland

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Waterverordening waterschap Rivierenland
Citeertitel Waterverordening waterschap Rivierenland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp water, waterkeringen, waterschap
Externe bijlagen exb-2018-72580 exb-2018-72581 exb-2018-72582 exb-2018-72583 exb-2018-72584

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145 Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage 1: kaarten regionale waterkeringen en de bijbehorende normering -De Kaart regionale waterkeringen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Waterverordening waterschap Rivierenland deel 1 is te vinden bij: Provinciaal Blad, 2009/167: Bijlage 1.   -De Kaart regionale waterkeringen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Waterverordening waterschap Rivierenland deel 2 is te vinden bij: exb-2014-12331 van Provinciaal Blad 2014, nr.2066 -De Kaart regionale waterkeringen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Waterverordening waterschap Rivierenland deel 3 is te vinden bij: exb-2014-12332 van Provinciaal Blad 2014, nr. 2066 Bijlage 2: kaart peilbesluit -De Kaart peilbesluiten als bedoeld in artikel 4.2 van de Waterverordening waterschap Rivierenland is te vinden bij: Provinciaal Blad, 2009/167: Bijlage 4.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 artikel 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 4.10, 5.2, 5.3, 6.3, bijlage 1, 2 en 3

19-12-2018

prb-2018-9359

PS 2018-699, zaaknummer 2018-007080
13-09-2014 01-01-2019 wijziging regeling

09-07-2014

Provinciaal Blad, 2014, nr. 2066

PS2014-433
22-12-2009 13-09-2014 Nieuwe regeling

22-12-2009

Provinciaal Blad 2009/167

PS2009-594