Regeling vervallen per 25-03-2022

Algemene Subsidieverordening 2010 Gemeente Weesp

Geldend van 01-01-2010 t/m 24-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Weesp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening 2010 Gemeente Weesp
Citeertitel Algemene Subsidieverordening 2010 Gemeente Weesp
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp algemeen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De toelichting bij de verordening vermeldt het jaar 2008 maar is gelijk met de verordening op 26-11-2009 vastgesteld.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidie-uitgangspunten+ subsidiecriteria voor kunst & cultuur.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010 25-03-2022 Nieuwe regeling

26-11-2009

WeesperNieuws, 30-12-2009

Z.09-2942