Regeling vervallen per 14-07-2015

Legesverordening provincie Gelderland 1999

Geldend van 07-12-2001 t/m 13-07-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Legesverordening provincie Gelderland 1999
Citeertitel Legesverordening Provincie Gelderland 1999
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen, bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art 222c en 223

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel Provincie Gelderland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2001 14-07-2015 Onbekend

13-11-2001

Provinciaal Blad 2001/106

BD2001.17827