Regeling vervallen per 01-01-2021

Crisismanagement (rampenplan)

Geldend van 28-06-2005 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Aalburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Crisismanagement (rampenplan)
Citeertitel Instructie crisismanagement (rampenplan)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet rampen en zware ongevallen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2005 01-01-2021 nieuwe regeling

28-06-2005

Nieuwsblad land van Altena, 14-07-2005

Geen