Regeling vervallen per 03-11-2011

Exploitatieverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2000

Geldend van 01-11-2000 t/m 02-11-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardinxveld-Giessendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Exploitatieverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2000
Citeertitel Exploitatieverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2000
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet op de ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2000 03-11-2011 nieuwe regeling

07-09-2000

Onbekend.

onbekend