Regeling vervallen per 30-11-2012

Brandbeveiligingsverordening

Geldend van 06-01-2011 t/m 29-11-2012 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Brandbeveiligingsverordening
Citeertitel Brandbeveiligingsverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Veiligheidsregio's, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2011 01-10-2010 30-11-2012 Nieuwe regeling

16-12-2010

De Ahrenberger, 29-12-2010

10.168