Regeling vervallen per 01-01-2013

Verordening Wet Kinderopvang

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Wet Kinderopvang
Citeertitel Verordening Wet Kinderopvang (VWk) gemeente Teylingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Kinderopvang, art. 25 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006 01-01-2013 nieuwe regeling

02-01-2006

Nieuwsblad Teylingen, 09-05-2006

2006/01983