Regeling vervallen per 31-12-2020

Verordening VROM Starterslening Teylingen

Geldend van 19-10-2007 t/m 30-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening VROM Starterslening Teylingen
Citeertitel Verordening VROM Starterslening Teylingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, 149 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2007 31-12-2020 nieuwe regeling

27-09-2007

Nieuwsblad Teylingen, 17-10-2007

2007/12426