Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Teylingen 2006

Geldend van 15-05-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Teylingen 2006
Citeertitel Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Teylingen 2006
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair Onderwijs 
  2. Wet op de expertisecentra 
  3. Wet op het voortgezet onderwijs 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de afzonderlijke verordeningen van de voormalige gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2006 nieuwe regeling

27-04-2006

Nieuwsblad Teylingen, 13-06-2006

2006/04200