Parkeerverordening vrachtwagens Teylingen 2006

Geldend van 02-01-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Parkeerverordening vrachtwagens Teylingen 2006
Citeertitel Parkeerverordening vrachtwagens Teylingen 2006
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2006 nieuwe regeling

02-01-2006

Nieuwsblad Teylingen, 09-05-2006

2006/05706