Regeling vervallen per 01-07-2014

Subsidieverordening Ruimte

Geldend van 01-07-2014 t/m 30-06-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieverordening Ruimte
Citeertitel Subsidieverordening Ruimte
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp subsidie, ruimte en wonen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling projectsubsidies Ruimte, inwerking getreden op 25 maart 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014 01-07-2014 Intrekking

18-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 957

Statenvoorstel 1122763
13-02-2010 01-07-2014 Nieuwe regeling

10-02-2010

Provinciaal Blad, 2010, 14

Statenvoorstel 11H