Beschrijving Provinciewapen

Geldend van 23-01-1887 t/m heden

Intitulé

Beschrijving Provinciewapen

BESCHRIJVING PROVINCIEWAPEN

De beschrijving luidt als volgt:

Een gevierendeeld schild, het eerste kwartier in zilver een van goud gekroonde en geklauwde leeuw van keel met dubbele staart (Valkenburg), het tweede kwartier in goud een van keel getongde en geklauwde ongekroonde leeuw van sabel (Gulik), het derde kwartier in goud drie horens van keel, geplaatst twee en een en voorzien van banden van zilver (Horn), het vierde kwartier in azuur een leeuw van goud met dubbelen staart, getongd van keel, gekroond en geklauwd van goud (Gelderland voor 1371); Over alles heen een hartschild van zilver beladen met een van goud gekroonden en geklauwden leeuw van keel met dubbelen staart (Limburg), het schild gedekt met den Limburgschen hertogelijken hoed of Kroon. 

Ondertekening

De Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg,
de Kuijper.
De Griffier, Houba.