Beschrijving Provincievlag

Geldend van 11-08-1953 t/m heden

Intitulé

Beschrijving Provincievlag

BESCHRIJVING PROVINCIEVLAG

BESLUIT der Staten van 28 juli 1953 (Prov. Blad 1953, nr. 37) tot vaststelling van een provinciale vlag met beschrijving.

De beschrijving luidt als volgt:

Twee horizontale banen van gelijke hoogte: boven zilver (wit), beneden goud (goud geel), van elkaar gescheiden door een smallere baan van blauw; over alles heen, geplaatst aan de broekzijde (stokzijde) en daarnaar gewend, een gekroonde, rode leeuw met dubbele staart.

Ondertekening

De Gedeputeerde Staten voornoemd,
F. Houben, Voorzitter.
H.J.M. Baeten, wd. Griffier.