Regeling vervallen per 01-10-2016

Bomenverordening gemeente Scherpenzeel

Geldend van 01-10-2016 t/m 30-09-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Bomenverordening gemeente Scherpenzeel
Citeertitel Bomenverordening 'Groene Kaart' gemeente Scherpenzeel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Bomenverordening 2016 “Groene kaart model”.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2016 01-10-2016 intrekking

07-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 19-04-2016

Onbekend.
17-01-2011 01-10-2016 nieuwe regeling

16-12-2010

Scherpenzeelse Krant 28 december 2010

college van 12 oktober 2010