Regeling vervallen per 01-04-2021

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 en van Zuid-Holland van 14 oktober 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009)

Geldend van 15-12-2018 t/m 31-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 en van Zuid-Holland van 14 oktober 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009)
Citeertitel Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu, water
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet, art. 2.4
  2. Waterwet, art. 2.8
  3. waterwet, art. 3.2
  4. Waterwet, art. 4.7
  5. Waterwet, art. 3.11, lid 1
  6. Waterwet, art. 5.1
  7. Waterwet, art. 5.2
  8. Waterschapswet, art. 2, lid 1
  9. Provinciewet art. 145

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2018 01-04-2021 Wijziging bijlage 1

10-12-2018

prb-2018-9347

81D53131
09-07-2016 15-12-2018 art. 2, 4, 5, bijl. 2, 3, 4

06-06-2016

Provinciaal blad, 2016, 3961

81831225
20-02-2015 09-07-2016 Art. 3, 4, bijl

26-10-2009

Provinciaal blad, 2015. 887

Onbekend.
22-12-2009 20-02-2015 nieuwe regeling

26-10-2009

Provinciaal blad, 2009, 59

Onbekend.