Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 30 januari 2008, van provinciale staten van Noord-Brabant van 1 februari 2008, van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01, tot hernieuwde reglementering van het waterschap Rivierenland (Reglement voor het waterschap Rivierenland).

Geldend van 31-03-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 30 januari 2008, van provinciale staten van Noord-Brabant van 1 februari 2008, van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01, tot hernieuwde reglementering van het waterschap Rivierenland (Reglement voor het waterschap Rivierenland).
Citeertitel Reglement voor het waterschap Rivierenland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp water, bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2008 nieuwe regeling

18-02-2008

Provinciaal blad, 2008, 16

nr. 2008RGW01