Regeling vervallen per 13-01-2017

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010 tot goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Geldend van 23-06-2010 t/m 12-01-2017

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010 tot goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010 tot goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 50i van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten:

 

De gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis goed te keuren.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010.
R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.
H.H. SIETSMA, secretaris.
Uitgegeven 15 juni 2010,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen, 
H.H. SIETSMA, secretaris.