Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel archeologie en ruimtelijke ordening 2008

Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel archeologie en ruimtelijke ordening 2008
Citeertitel Beleidsregel archeologie en ruimtelijke ordening 2008
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp archeologie, leefomgeving, ruimtelijke ordening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81, eerste lid
  2. Wet ruimtelijke ordening, art. 4.2
  3. Wet ruimtelijke ordening, art. 3.8, lid 6
  4. Wet ruimtelijke ordening, art. 3.11, lid 2
  5. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1.4
  6. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1.5
  7. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1.7
  8. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1.10

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de per 1 juli 2008 ingetrokken beleidsregel Archeologie en ruimtelijke ordening 2007.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008 01-01-2024 nieuwe regeling

17-06-2008

Provinciaal blad, 2008, 32

collegevoorstel 686844