Regeling vervallen per 01-01-2013

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Houten (Apv)

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Houten (Apv)
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening (Apv)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 147 en 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening is eerder gewijzigd bij raadsbesluit van 26 januari 2010 (nr. 2009-071, i.w.tr. 11 febr. 2010), bij raadsbesluit van 16 november 2010, i.v.m. met de Wabo (nr. 2010-046, i.w.tr. 23 dec. 2010) en bij raadsbesluit van 23 november 2010 (nr. 2010-057). De wijzigingen zijn in de tekst verwerkt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 01-01-2013 Wijziging

01-01-2013

gmb-2020-329795

Onbekend.
10-02-2011 27-12-2012 Periodieke actualisering, o.a. artt. 1:9, 2:9, 2:25 leden 6 en 7, 2:40, 2:78, 4:6, 4:22, 5:13 leden 4 en 5, 5:18 leden 4 en 5, 5:42.

25-01-2011

Houtens Nieuws

2010-057
10-02-2011 21-04-2011 Periodieke actualisering, o.a. artt. 1:9, 2:9, 2:25 leden 6 en 7, 2:40, 2:78, 4:6, 4:22, 5:13 leden 4 en 5, 5:18 leden 4 en 5, 5:42.

25-01-2011

Houtens Nieuws

2010-057
20-11-2008 17-02-2011 Onbekend

04-11-2008

Houtens Nieuws

2008-035