Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Meerssen, versie 2010

Geldend van 28-10-2010 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Meerssen, versie 2010

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Meerssen, versie 2010.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2010 Meerssen;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2010 Meerssen;

gelet op de artikelen 10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

 • 1.

  In te trekken het Besluit nadere uitvoeringsregels afvalstoffen Meerssen 2004.

 • 2.

  Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Meerssen, versie 2010.

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:
 • 1.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2010 Meerssen;

 • 2.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een afvalzak, minicontainer, afvalemmer of kca-box ten behoeve van één huishouden;

 • 3.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

§ 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars
 • 1.

  Als inzameldienst als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland voor het alternerend wekelijks huis aan huis inzamelen van huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

 • 2.

  Als inzamelaar van de navolgende categorieën afvalstoffen (middels haal en/of brengvoorziening) op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   groente- fruit- en tuinafval: Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

  • b.

   klein chemisch afval inclusief afgewerkte olie:

   • -

    Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland (inzameling middels chemocar);

   • -

    Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

  • c.

   glas:

   • -

    Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland;

   • -

    Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

  • d.

   oud papier en karton:

   • -

    inzamelende verenigingen, te weten:

Woongebied

Inzamelaar

Inzameldag

Meerssen-oost

Harmonie Meerssen

Derde zaterdag van de maand

Meerssen-centrum

Handbalver. Marsna

Derde maandag van de maand

Meerssen-west

Ziekencomité

Laatste zaterdag van de maand

Rothem/Weert

Stichting Welzijnswerk Rothem

Derde donderdag van de maand

Ulestraten

Fanfare Concordia en Zaalvoetbalteam Substantia

Laatste donderdag van de maand

Bunde (gedeelte)

Basketbalclub Dunatos

Derde zaterdag van de maand

Bunde (gedeelte)

Harmonie en Drumband St. Agnes

Derde zaterdag van de maand

Geulle

Harmonie St. Caecilea

Eerste zaterdag van de maand

  • - Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

 • e.

  textiel en schoeisel:

  • -

   Stichting Medische Hulpverlening Oost Europa;

  • -

   Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

  • -

   een tweetal huis aan huis inzamelrondes worden toegewezen aan andere inzamelaars op basis van de Beleidsnotitie textielinzameling;

 • f.

  elektrische en elektronische apparatuur:

  • -

   Milieuparken Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

  • -

   MTB Regio Maastricht NV voor inzameling op afroep;

 • g.

  bouw- en sloopafval: Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

 • h.

  verduurzaamd hout: Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

 • i.

  grof tuinafval:

  • -

   Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland;

  • -

   Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

  • -

   MTB Regio Maastricht NV voor inzameling op afroep;

 • j.

  asbest- en asbesthoudend afval; Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

 • k.

  grof huishoudelijk afval:

  • -

   Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau;

  • -

   MTB Regio Maastricht NV voor inzameling op afroep;

 • l.

  huishoudelijk restafval: Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

 • m.

  autobanden: Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

 • n.

  kringloopgoederen:

  • -

   Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

  • -

   Kringloop Zuid;

 • o.

  gevaarlijke stoffen: Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland;

 • p.

  metaal: Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

 • q.

  kunststof verpakkingsafval:

  • -

   Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

  • -

   Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland.

 • r.

  drankkartons: Milieuparken Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

 •  

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De  volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • -

  restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • -

  grof huishoudelijk (rest)afval: huishoudelijke (rest)afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als andere huishoudelijke restafvalstoffen aan de inzameldienst te worden aangeboden;

 • -

  groente-, fruit- en tuinafval: de huishoudelijke afvalstoffen bestaande uit:

  • schillen en resten van groente, fruit, noten en aardappelen;

  • etensresten;

  • koffiefilters met koffiedik, theezakjes en theebladeren;

  • snijbloemen en kamerplanten (zonder pot);

  • klein snoeiafval, tuinplanten, gras en bladeren (géén groot snoei-afval en grond);

  • stro, hooi en zaagsel van onbehandeld hout;

  • mest van kleine huisdieren;

 • -

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • -

  oud papier en karton: oud papier en karton zonder productvreemde verontreiniging zoals touw, plastics, hout, textiel en metalen, en zonder:

  • sanitair papier;

  • verontreinigd papier;

  • geplastificeerd papier;

  • vloeistofdichte verpakkingen;

  • behang;

  • doorslagpapier;

  • foto’s;

  • piepschuim;

 • -

  verpakkingsglas: alle glassoorten met uitzondering van spiegelglas, vensterglas, autoruiten, alsmede geen porselein en aardewerk;

 • -

  vlakglas: glas van ramen waar geen hout, aluminium, kunststof of andere materialen op of aan zitten. Het niet recyclebare glasafval zoals autoruiten, draadglas, gelaagd glas, hittebestendig glas, gekleurd vensterglas, spiegels en lampenglas, valt onder grof huishoudelijk restafval;

 • -

  textiel: kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, gordijnen, schoeisel;

 • -

  klein chemisch afval:

Categorie

Product

Huishoudens

• batterijen • spaarlampen/energiezuinige lampen • Vloeibare gootsteenontstopper • Lampenolie • Petroleum • Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

Medicijnkastje

• Medicijnen • Kwikthermometers • Injectienaalden

Doe-het-zelf

• Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen • Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine • Kwikschakelaar (zoals niet digitale verwarmingsthermostaten)

Hobby

• Fotofixeer • Foto-ontwikkelaar • Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur • Zoutzuur

Vervoer

• Accu’s • Benzine • Motorolie, afgewerkte olie en remolie • Oliefilter

 • -

  elektrische en elektronische apparatuur: wat verstaan wordt onder elektrische en elektronische apparatuur wordt (jaarlijks) weergegeven in de Afvalwijzer van de gemeente Meerssen;

 • -

  blik: stalen en/of aluminium verpakking voor allerlei consumentenartikelen, zoals soep, frisdrank, diervoeding en scheerschuim;

 • -

  metalen: ferro en non-ferrometalen;

 • -

  drankkartons: voor vloeistof ondoordringbare verpakkingen samengesteld uit papier, kunststof en soms aluminium bestemd voor beperkt houdbare koel te bewaren producten (zuivel) en langer houdbare ongekoeld te bewaren producten zoals vruchtensappen, waters, soepen en sauzen;

 • -

  kunststof verpakkingsafval: plastic verpakkingen zoals flessen, flacons, tubes, plastic zakken, bakjes en boterkuipjes (zie lijst wat wel/wat niet in jaarlijkse Afvalwijzer);

 • -

  houtafval: hout bestaat uit houtafval dat vrijkomt als rest- en/of sloophout, niet zijnde (grof) tuinafval en niet zijnde verduurzaamd hout;

 • -

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • -

  schoon bouwpuin: harde steenachtige materialen, zoals schoon puin (oftewel: puin dat niet is vermengd met zand, kalk en/of afval), gasbeton, dakpannen, keramiek en serviesgoed;

 • -

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest of op asbest gelijkend materiaal (zoals eterniet) bevindt;

 • -

  dakleer: teerhoudend en/of bitumineus dakafval;

 • -

  autobanden: autobanden van personenauto’s, lichte bestelauto’s, scooters, brommers, motoren en aanhangwagens.

Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

a. voor de gebruiker van een perceel:

 • 1.

  GFT: de door of namens de gemeente verstrekte 25, 140 of 240 liter containers;

 • 2.

  restafval: de van gemeentewege verstrekte restzak Meerssen (bordeauxrood met gele opdruk) van 50 liter of 25 liter welke op grond van de Verordening reinigingsheffingen Meerssen per eenheid van 10 stuks (50 liter zakken) of 20 stuks (25 liter zakken) gekocht kunnen worden bij de daarvoor aangemelde verkooppunten;

 • 3.

  kunststof verpakkingsafval: de gratis van gemeentewege verstrekte zg. Plastic Heroes zakken;

 • 4.

  voor klein chemisch afval voor de gebruiker van een perceel, de van gemeentewege ten behoeve van perceel verstrekte milieubox.

b. voor de gebruikers van een aantal percelen:

 • 1.

  bovengrondse 240 liter verzamelcontainers voor de inzameling groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in de nabijheid en ten behoeve van de navolgende percelen:

  • *

   MEERSSEN:

   • Gasthuisplantsoen

     2 t/m 26;

   • Montfortanenplein

     1 t/m 31 (o), 32 t/m 98 (e);

   • Montfortlaan

     1a t/m 1h;

   • Charles

    Eijckstraat  2 t/m 26(e);

   • Aan

    de Pletsmolen  20 t/m 42 (e);

   • Bunderstraat

     18, 18a t/m e, 18g, 18h, 156a t/m e, 45a t/m g, 47a t/m g, 49a t/m e,

   • 51a

    t/m e (o);

   • Hoogveldweg

     2-4-6;

   • Kuileindestraat

     1, 1 a t/m d, 1f, 1h, 1j t/m p, 1r, 3, 3a t/m d;

   • Vauwerhof

     2 t/m 12 (e), 5 t/m 13 (o), 17, 19, 31 t/m 47 (o);

   • Beekstraat

     22a t/m c, 24a t/m h, 58a t/m e, 60a t/m c;

   • Stationstraat

     8a, 9, 11, 13, 15, 16;

   • Markt

     3, 4, 18, 18A, 24;

   • Volderstraat

     92 t/m 102 (e), 105;

   • Zr.

    Paladiaplantsoen 1 t/m 14 (e+o).

  • *

   ROTHEM:

   • Eburonenstraat

     19 t/m 57 (o);

  • *

   BUNDE:

   • Burchtstraat

     18, 18A, 20, 20a t/m d;

   • Burchtstraat

     51 t/m 71 (o en wel de bovenwoningen);

   • Patronaatstraat

     10 t/m 26 (e);

   • Spoorstraat

     25, 25a, 25b, 27, 27a-b, 29, 29a t/m j;

   • St.

    Agnesstraat 21 t/m 49 (o);

   • Vliegenstraat

     51, 51a t/m d;

   • Prinses

    Ireneweg 21 t/m 39 (o).

  • *

   ULESTRATEN:

   • Don

    Boscostraat 20a, 22a, 24a;

   • Dorpstraat

     6a, 6b, 6c, 6f, 6g, 6h;

   • Beekerweg

     25.

  • *

   GEULLE:

   • Gr.W.Hoenstraat

     37 t/m 47 (o);

   • Kerkplein

     5, 5a t/m e;

   • Snijdersberg

    7a t/m f;

   • Andreas

    Sauerlaan 4a t/m e;

   • Burg.

    Thijssenlaan 6 t/m 12 (e).

 • (o = oneven huisnummer; e = even huisnummer):

 • (Noot: Indien de hoedanigheid en omvang van het GFT het deponeren van het GFT in de 240 liter verzamelcontainer niet toestaat, dient dit GFT als grof tuinafval te worden aangeboden conform de daaromtrent gestelde regels)

 • 2.

  ondergrondse verzamelcontainers bestemd voor restafval en GFT met toegangsregulatie, in de nabijheid en ten behoeve van de navolgende percelen:

  • *

   MEERSSEN:

   • Past.

    A Somyasingel 33 t/m 55 (o), 57 t/m 79 (o), 81 t/m 91 (o), 93 t/m 103 (o), 105 t/m 115 (o), 117 t/m 127 (o), 129 t/m 163 (o), 165 t/m 211 (o), 213 t/m 235 (o);

   • Gasthuistraat

     9 a t/m p, 11 t/m 63 (o), 65 t/m 93 (o), 95 t/m 129 (o);

   • Beekstraat

     71a; Steegstraat 9;

   • Gasthuispad

    1 t/m 8;

   • Gasthuispad

     9 t/m 20;

   • Gasthuisplantsoen

     27 t/m 50, 54 t/m 67 (boven);

   • Charles

    Eijckstraat  21 t/m 49(o);

   • Past.

    Creusenplantsoen 32 t/m 60 (e), 62 t/m 90 (e);

   • Past

    Dom. Hexstraat 20 t/m 66 (e).

  • *

   ROTHEM:

   • Klinkenberg

    18, 18 a t/m k, 20, 20 a t/m h, 22, 22 a t/m g;

   • Romeinenstraat

     16 t/m 68 (e).

  • *

   BUNDE:

   • Theunissenplantsoen

    Mgr. 1 t/m 18;

   • Vliegenstraat

     47, 47a t/m p;

   • Heiligenbergstraat

     30 t/m 72 (e);

   • Spoorstraat

     39, 39a t/m f, 41, 41a t/m f.

  • *

   GEULLE:

   • Hussenbergpad

     1 t/m 22 (e+o);

   • Scheerpad

     1 t/m18 (e+o).

 • (o = oneven huisnummer; e = even huisnummer):

c. inzamelvoorzieningen op wijkniveau:

 • 1.

  de (ondergrondse) glasbakken voor verpakkingsglas, welke op de volgende locaties zijn geplaatst:

Woongebied

Glasbaklocatie

Bunde

Sint Rochusstraat (tussen de Kerk en de supermarkt) Spoorstraat (nabij het NS-station) Burchtstraat/Pasweg Kloosterweg (bij de ingang terrein van Openbare Werken) Pastoorslaan Vliegenstraat (nabij supermarkt) Sterappelstraat/Gravensteinstraat

Geulle

Hussenbergstraat/Scheerstraat Marktplein Brommelen (bij camping de Boskant) Brugweg (richting Geulle aan de Maas)

Moorveld /Waalsen

Heerenstraat (nabij het gemeenschapshuis De Kollekamp te Waalsen)

Meerssen

Past Dom. Hexstraat (nabij Kerk) Past. Dom. Hexstraat (nabij De Stip) Parkeertuin-’t Bergske (P-centrum) Parkeerplaats supermarkt Gasthuisstraat Synagogeplantsoen Proost de Beaufortstraat/Vriendenhofpad

Rothem

Kuilenstraat (op parkeerplaats Au Ciel) Kerkweg (nabij spoorwegovergang)

Ulestraten

Dorpstraat (op het plein bij Kerk) Kasteelstraat (bij winkels)

Schietecoven

Hekstraat

 • 2.

  de textielbakken voor textiel en schoeisel, welke op de volgende locaties zijn geplaatst:

Woongebied

Locatie

Bunde

Sint Rochusstraat tussen de Kerk en de supermarkt Maastrichterlaan bij het tankstation Vonderstraat Terrein van Openbare Werken aan de Kloosterweg

Geulle

Marktplein Hulserstraat bij voormalige basisschool In ´t Riet Scheerstraat bij bejaardenhuis Avé Maria

Moorveld/ Waalsen

Heerenstraat, bij melkhandel Pijls

Meerssen:

Parkeertuin ’t Bergske (P-centrum) Charles Eyckstraat bij de Gamma Past. N. Creftenstraat, nabij het politiebureau

Rothem

Kuilenstraat, op parkeerplaats Smeets confectie Molenweg, nabij spoorwegovergang/RVU-complex

Ulestraten

Dorpstraat, op het Kerkplein Hoek Europastraat-Kennedystraat

 • d.

  brengdepot op regionaal niveau, ‘milieupark’ genoemd.

 • Hier zijn verzamelcontainers geplaatst waarbij op iedere container afzonderlijk de in artikel 3, eerste lid, van de verordening genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen zijn aangegeven waarvoor deze containers bestemd zijn. Het gaat om de volgende milieuparken:

  • -

   Beatrixhaven (Fregatweg 32 te Maastricht);

  • -

   Noorderbrug (Frontensingel ong. te Maastricht);

  • -

   Randwyck (Watermolen ong. te Maastricht);

  • -

   Valkenburg (De Valkenberg 13 te Valkenburg aan de Geul).

Artikel 5. Frequentie van inzamelen.
 • 1.

  Op grond van artikel 5, tweede lid, van de verordening wordt huishoudelijk restafval niet bij elk perceel ingezameld bij de percelen aangegeven in artikel 4 van het uitvoeringsbesluit onder b, lid 2.

 • 2.

  Op grond van artikel 5, vierde lid, van de verordening wordt GFT-afval niet bij elk perceel ingezameld bij de percelen aangegeven in artikel 4 van het uitvoeringsbesluit onder b, lid 1 en 2 .

 • 3.

  Op grond van artikel 5, vijfde lid, van de verordening is voor de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die afzonderlijk bij elk perceel worden ingezameld, de navolgende frequentie van inzameling vastgesteld:

  • -

   oud papier en karton: eenmaal per maand;

  • -

   klein chemisch afval: twee maal per jaar; de dagen, route en tijdstippen worden jaarlijks weergegeven in de Afvalwijzer van de gemeente Meerssen

  • -

   kunststof verpakkingsafval: een maal per vier weken, de inzameldagen worden jaarlijks weergegeven in de Afvalwijzer van de gemeente Meerssen.

§ 3. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, vierde lid, van de verordening worden GFT- en restafval niet afzonderlijk ingezameld bij de percelen aangegeven in artikel 4 van het uitvoeringsbesluit onder b, lid 2 en bij de percelen Essendijk 6 t/m 24 (even nummers).

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel
 • 1.

  Op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen voor elk perceel die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de afdeling Bouwen & Milieu van de gemeente;

  • b.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning.

  • De gebruiker van een perceel dient zich tot het Gemeentelijk Meldpunt van de gemeente Meerssen te wenden indien:

   • -

    bij een verhuizing naar een perceel geen of een beschadigd door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen;

   • -

    een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel beschadigd of zoek raakt.

  • c.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • d.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • e.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • f.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor gft-afval en klein chemisch afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • g.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in het inzamelmiddel dat het eerst voor ledigen/ophalen in aanmerking komt;

  • h.

   bij vermissing of diefstal van een inzamelmiddel voor gft-afval dient de desbetreffende gebruiker van een perceel altijd aangifte te doen bij de politie. Alleen onder overlegging van proces-verbaal van vermissing of diefstal wordt kosteloos een vervangend inzamelmiddel door de gemeente Meerssen verstrekt;

  • i.

   per per perceel worden maximaal twee GFT-containers verstrekt, waarbij het niet is toegestaan twee 140 liter containers in bruikleen te hebben.

 • 2.

  Op grond van artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers of zakken dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container of afvalzak op het trottoir voor het perceel van de aanbieder, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de rijweg en wel zodanig dat hierdoor de doorgang van voetgangers en het overige verkeer niet wordt belemmerd; de GFT-container dient te worden geplaatst met een gesloten deksel en met het handvat naar de straatzijde;

  • b.

   in afwijking van het gestelde onder a, dienen gebruikers van de volgende percelen de GFT-container te plaatsen op de daarbij aangegeven verzamelplaats, wanneer de GFT-container niet voor het eigen perceel wordt geplaatst:

   • *

    Volderstraat 31-93 (o): via de brandgang aan het Synagogeplantsoen;

   • *

    Hoogveldweg 5 t/m 69 (o): aangegeven plaatst nabij ingang speeltuin;

   • *

    Zr. Paladiaplantsoen 15 t/m 27 (e+o) : pleintje nabij huisnr’s 16+17.

  • c.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelmiddelen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • d.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • e.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder te worden verwijderd;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 3,5 kilogram per zak van 25 liter en 7 kilogram per zak van 50 liter;

  • g.

   de milieuparken van de Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • h.

   de ontdoener van afvalstoffen dient zich bij een milieupark aan de regels zoals opgenomen in bijlage 1 van dit uitvoeringsbesluit te houden;

  • i.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en grof tuinafval vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken via de gemeentelijke centrale balie;

  • j.

   grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en grof tuinafval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • k.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 6 m³(= laadinhoud inzamelvoertuig);

  • l.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  • m.

   grof tuinafval dient degelijk gebundeld (gebundeld met gewoon touw) te worden aangeboden, met een maximale lengte en omtrek van 1½ meter en een maximaal gewicht van 25 kilogram per bundel. De totale hoeveelheid grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan maximaal 6 m³ (= laadinhoud inzamelvoertuig);

  • n.

   verrekening van de kosten voor het op afroep inzamelen van grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en grof tuinafval geschiedt op basis van de door de gemeenteraad jaarlijks vast te stellen tarievenlijst.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vierde lid, van de verordening dienen gebruikers van een groep percelen bij bovengrondse verzamelcontainers groente- fruit- en tuinafval zoals bedoeld in artikel 4, onder b, lid 1 van dit besluit, de volgende regels in acht te nemen:

  • a.

   verzamelcontainers dienen na gebruik goed te worden gesloten;

  • b.

   de afvalstoffen mogen niet buiten de verzamelcontainers worden geplaatst.

 • 4.

  Op grond van artikel 10, vierde lid, van de verordening dienen gebruikers van een groep percelen bij ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval en groente- fruit- en tuinafval zoals bedoeld in artikel 4, onder b, lid 2 van dit besluit, de regels in acht te nemen zoals aangegeven in bijlage 2 van dit besluit.

 • 5.

  Op grond van artikel 10, vierde lid, van de verordening dienen gebruikers van inzamelvoorzieningen op wijkniveau zoals bedoeld in artikel 4, onder c van dit besluit, de volgende regels in acht te nemen:

  • a.

   in de inzamelvoorzieningen mogen geen andere afvalcomponenten worden achtergelaten dan de afvalcomponenten waarvoor de voorzieningen zijn bedoeld;

  • b.

   buiten deze inzamelvoorzieningen mogen geen afvalcomponenten worden achtergelaten;

  • c.

   verpakkingsglas dient op kleur gesorteerd in de daarvoor bestemde glasbak te worden gedeponeerd tussen 08.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s avonds;

  • d.

   textiel dient in goed gesloten zakken in de textielbakken te worden gedeponeerd tussen 08.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s avonds;

  • e.

   gedurende de lediging van de containers is het voor eenieder verboden zich binnen de draaicirkel van de kraan van het inzamelvoertuig te bevinden.

 • 6.

  Op grond van artikel 10 vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

 • 7.

  Op grond van artikel 10 vijfde lid, van de verordening dient oud papier en karton dat nabij elk perceel wordt ingezameld te worden gebundeld met behulp van een touw of verpakt in een kartonnen doos en wel zodanig dat het papier niet kan verwaaien en elk pakket niet zwaarder weegt dan 7 kilo.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 11, eerste lid van de verordening is het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval aan de inzameldienst toegestaan vanaf 07.30 uur op de inzameldag, tot op het moment waarop de inzameldienst het perceel c.q. het voor het betreffende perceel aangewezen inzamelmiddel/inzamellocatie aandoet, doch dient uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag het inzamelmiddel te zijn verwijderd.

De inzameldagen voor GFT en restafval zijn als volgt:

Inzameldag

Woongebied

Maandag Even week restafval Oneven week GFT-afval

Bunde, Weert, Brommelen, Voulwames en Kasen

Dinsdag Even week restafval Oneven week GFT-afval

Waterval, Humcoven en Meerssen, behalve: Gemeentebroek, Veeweg, Molenveldweg, Montfortlaan, Parallelweg, Proost de Beaufortstraat, Proost Frederikstraat, Proost Richardstraat, Proost Abrahamstraat, Proost Falcostraat , Proost Hugostraat, Proost Willemstraat, Montfortanenplein, Zuster Paladiaplantsoen, Stationstraat en Stationsplein

Woensdag Even week restafval Oneven week GFT-afval

Rothem en de volgende straten van Meerssen: Gemeentebroek, Veeweg, Molenveldweg, Montfortlaan, Parallelweg, Proost de Beaufortstraat, Proost Frederikstraat, Proost Richardstraat, , Proost Abrahamstraat, Proost Falcostraat , Proost Hugostraat, Proost Willemstraat, Montfortanenplein, Zuster Paladiaplantsoen, Stationstraat en Stationsplein

Donderdag Even week restafval Oneven week GFT-afval

Ulestraten en Schietecoven

Vrijdag Even week restafval Oneven week GFT-afval

Geulle, Moorveld, Waalsen, Westbroek, Oostbroek, Geulle aan de Maas

De inzameldagen voor plastic verpakkingsafval zijn als volgt:

Inzameldag

Woongebied

Donderdag (een keer in de vier weken)

Bunde, Weert, Brommelen, Voulwames en Kasen Waterval, Humcoven en Meerssen, behalve: Gemeentebroek, Veeweg, Molenveldweg, Montfortlaan, Parallelweg, Proost de Beaufortstraat, Proost Frederikstraat, Proost Richardstraat, Proost Abrahamstraat, Proost Falcostraat , Proost Hugostraat, Proost Willemstraat, Montfortanenplein, Zuster Paladiaplantsoen, Stationstraat en Stationsplein

Vrijdag (een keer in de vier weken)

Rothem en de volgende straten van Meerssen: Gemeentebroek, Veeweg, Molenveldweg, Montfortlaan, Parallelweg, Proost de Beaufortstraat, Proost Frederikstraat, Proost Richardstraat, , Proost Abrahamstraat, Proost Falcostraat , Proost Hugostraat, Proost Willemstraat, Montfortanenplein, Zuster Paladiaplantsoen, Stationstraat en Stationsplein Ulestraten en Schietecoven Geulle, Moorveld, Waalsen, Westbroek, Oostbroek, Geulle aan de Maas

 • 2.

  Op grond van artikel 11 eerste lid, van de verordening zijn de openingstijden van de milieuparken als volgt:

  • milieupark Beatrixhaven: maandag t/m zaterdag van 10.00-18.00 uur;

  • milieupark Randwyck: maandag t/m zaterdag van 10.00-18.00 uur;

  • milieupark Noorderbrug: maandag t/m zaterdag van 10.00-18.00 uur;

  • milieupark Valkenburg a/d Geul

   • :

    donderdag en vrijdag van 13.00-19.00 uur;

   • :

    zaterdag van 9.30-16.30 uur;

 • Op zon- en feestdagen zijn de milieuparken gesloten.

 • 3.

  Op grond van artikel 11 eerste lid, van de verordening worden grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op de dag dat is afgesproken.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

Als het voor de aangewezen inzamelaar door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

§ 4. Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kunnen naar volume en samenstelling gelijkwaardig aan huishoudelijke afvalstoffen zijnde bedrijfsafvalstoffen worden overgedragen of ter inzameling worden aangeboden aan de inzameldienst. Slechts bedrijven/instellingen/verenigingen die de reinigingsheffing betalen zijn hiertoe gerechtigd.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en in dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 12. Sticker tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk

Te bepalen dat alleen de sticker ‘nee-ja’ (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, maar wel huis aan huis bladen) , of ‘nee-nee’ (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis aan huis bladen), met gemeentelijke opdruk geldt als wijze om aan te geven dat men geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen, in de zin van artikel 21a van de verordening.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Meerssen, versie 2010.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 2010
Bekendmaking: 2010
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,
De Secretaris, De Burgemeester,
mr. J.J.M. Eurlings mr. R.S.M.R. Offermanns

Bijlage 1 behorende bij het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Meerssen,versie 2010.

Toegangs- en acceptatieregels van de milieuparken GR Geul en Maas

A. Toegankelijkheid van de milieuparken:

 • de toegang tot de milieuparken wordt beperkt tot de inwoners van Meerssen, Maastricht, Eijsden en Valkenburg die beschikken over een regionale afvalpas en deze bij het betreden van het milieupark kunnen overhandigen; desgevraagd moet ook een geldig legitimatiebewijs kunnen worden getoond;

 • de regionale afvalpas wordt via een koppeling met de desbetreffende gemeentelijke belastingen/afvalstoffenheffing verstrekt aan de inwoners van genoemde gemeenten die afvalstoffenheffing betalen of in aanmerking komen voor kwijtschelding;

B. Regels op milieuparken:

 • 1.

  toegang tot het milieupark geldt uitsluitend na toestemming van de beheerder of diens vervanger die op het park aanwezig is. Bij aankomst aan het milieupark dient op verzoek de regionale afvalpas te worden overhandigd aan de beheerder of diens vervanger evenals, indien daarom wordt verzocht, een geldig legitimatiebewijs;.

 • 2.

  het is voor aanbieders van huishoudelijke afvalstoffen uitsluitend toegestaan zich binnen de op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening aangewezen openingstijden op het milieupark te bevinden;

 • 3.

  bedrijven hebben géén toegang tot de milieuparken en dienen hun bedrijfsafvalstoffen naar daarvoor gecertificeerde verwerkingsbedrijven af te voeren;

 • 4.

  uitsluitend de afvalstoffen opgenomen in artikel 3, eerste lid van de verordening worden geaccepteerd op het milieuparken;

 • 5.

  de afvalstoffen dienen door de aanbieder gescheiden naar categorie te worden aangeboden in de daarvoor op het milieupark geplaatste inzamelvoorzieningen/ containers;

 • 6.

  ter controle van het onder 3 en 4 bepaalde kan de beheerder of diens vervanger in geval van verdenkingen of bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te lossen op het laadbordes. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient de aanbieder, dan wel een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven;

 • 7.

  voor de aanlevering van afvalstoffen dient de aanbieder een bedrag per aangeboden hoeveelheid te betalen conform de tarieven zoals opgenomen in de jaarlijks vast te stellen acceptatie- en tarievenlijst;

 • 8.

  het vervoeren, aanleveren en lossen van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de inrichting of de omgeving daarvan ontstaat;

 • 9.

  nadat de afvalstoffen zijn gelost moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk het milieupark verlaten;

 • 10.

  het is voor bezoekers van het milieupark verboden afvalstoffen te sorteren voor eigen gebruik, dan wel voor verkoop aan derden;

 • 11.

  het is verboden op het milieupark afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij opslag, transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen:

  • a.

   stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling;

  • b.

   hete as;

  • c.

   autowrakken en gedeelten daarvan;

  • d.

   kadavers en gedeelten daarvan, slachtafval, faecaliën en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen;

  • e.

   mest;

  • f.

   stoffen, die overmatige stank en/of stof verspreiden en/of ongedierte bevatten.

 • tevens kunnen in de acceptatie- en tarievenlijst specifieke categorieën uitgesloten worden van acceptatie op de milieuparken;

 • 12.

  afvalstoffen waarvoor een aanleververbod geldt zullen, al dan niet reeds gelost, geweigerd worden;

 • 13.

  geweigerde afvalstoffen dienen door of namens de aanbieder van het milieupark verwijderd te worden. Eventuele kosten gemaakt door het beheer van het milieupark voor het verwijderen van geweigerde afvalstoffen kunnen in rekening worden gebracht bij de aanbieder;

 • 14.

  de op het milieupark door de beheerder te geven aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;

 • 15.

  indien het gedrag van een bezoeker van het milieupark c.q. een aanbieder van afvalstoffen op het milieupark in strijd is met het in dit besluit bepaalde, kan hem door de beheerder of diens vervanger worden gelast met zijn voertuig onmiddellijk het milieupark te verlaten en kan hem voor een nader te bepalen tijdsduur de toegang worden ontzegd;

 • 16.

  voor ongevallen en/of schade ten gevolge van het betreden van en het rijden op de milieuparken aanvaardt de beheerder en/of eigenaar van het milieupark geen enkele aansprakelijkheid;

 • 17.

  de aanbieder van de afvalstoffen is aansprakelijk voor schade aan derden of aan eigendommen van derden, welke schade is toegebracht door hemzelf of door de door hem aangeboden afvalstoffen.

Acceptatievoorwaarden afvalstromen milieuparken Geul en Maas

Afvalstroom

Definitie

Acceptatievoorwaarden

Elektrische- en elektronische apparaten

Kleine en grote huishoudelijke apparaten, IT- en telecommunicatieapparatuur, consumentenapparatuur, verlichtingsapparatuur, elektrisch- en elektronisch gereedschap en meet-en controle-instrumenten

Zowel de kleine als grote apparaten afkomstig van particulieren worden geaccepteerd. Koel- en vrieskisten moeten zodanig worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en het isolatiemateriaal niet wordt beschadigd. De kasten en kisten moeten leeg zijn. De oliepotten en de koelelementen mogen geen lekkende onderdelen bevatten. Elektrische friteuses dienen leeg, zonder frituurvet aangeleverd te worden. Elektrische apparaten dienen aangeboden te worden zonder lampen (bijv. zonnebank). De apparaten worden worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde containers.

Glas (verpakkingsglas)

Verpakkingsglas zoals flessen, potten en glazen

Verpakkingsglas dient op kleur (wit en bont glas) worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde glascontainers op de milieuparken.

Vlakglas

Vlakglas zoals ramen en spiegels

Vlakglas dient te worden gedeponeerd in een speciaal hiervoor bestemde container op de milieuparken. Vlakglas dient op een dusdanige wijze aangeboden te worden, dat de glazen delen passen in de container. Er mogen geen glazen delen uit de container steken. Autoruiten, porselein en bol glas dienen te worden aangeboden als restafval.

Metaal

Metaal (schroot), roestvrij staal, restanten zink, aluminium, koper, lood, legeringen, slakken assen, metaalstof, blikken en edel metalen

Alle ferro en non-ferro metalen vallen hieronder. Het materiaal mag niet verontreinigd zijn met andere stoffen. Tot deze categorie behoren niet de zogenaamde elektrische- en elektronische apparaten.

Textiel/schoeisel

Kleding, schoenen (compleet paar) en bruikbare wollen dekens

Kleding e.d. dient verpakt gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde kleding containers. Er worden uitsluitend bruikbare kleding, schoenen en bruikbare wollen dekens geaccepteerd. Dekbedden, gordijnen etc. worden geaccepteerd als restafval.

Papier/karton

Kranten, drukwerk, tijdschriften, grafisch papier, kartonnen verpakkingen en kartonnen dozen

Papier en karton dient vrij van plastic en andere verontreinigingen te zijn. Dozen dienen plat gevouwen te worden. Papier en karton wordt los gedeponeerd in de hiervoor bestemde container.

Plastic verpakkingsafval

Plastic verpakkingen van huishoudelijke produkten (zie “wat wel”/”wat niet” lijst)

Plastic verpakkingsafval wordt gedeponeerd in de hiervoor bestemde containers. Plastic verpakkingsafval dient leeg te zijn en ontdaan van papier, karton en aluminium (folie)resten.

Drankkartons

Verpakkingskartons van dranken

Verpakkingskartons van dranken worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde containers.

Grof tuinafval

Grof tuinafval bestaat uit plantaardige (of organische) afvalstoffen die door aard, samenstelling of omvang niet vallen onder het GFT-afval en vrijkomen bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (zoals grof loofafval, snoeiafval)

Er mag zich geen verontreiniging van plastic, puin e.d. in het grof tuinafval bevinden. Per bezoek mag maximaal 2 m3 worden aangeboden.

KGA

Klein gevaarlijk afval zoals wettelijk is vastgelegd in de KGA lijst.

Al het door de burgers aangeboden KGA wordt geaccepteerd. KGA afkomstig van bedrijven wordt niet geaccepteerd. KGA wordt persoonlijk geaccepteerd door een toezichthouder. De toezichthouder bepaalt welk product tot welke categorie behoort en bergt het aangeboden KGA op volgens die hiervoor geldende wettelijke richtlijnen.

Afgewerkte olie

Smeer- en systeemolie op synthetische basis

Maximaal mag per keer 5 liter geaccepteerd worden door de toezichthouder. De toezichthouder deponeert het aangeboden materiaal in het daarvoor bestemde opslagmiddel.

Asbest

Afval met producten van asbest

Het asbesthoudend en/of asbestverdacht afval mag alleen worden geaccepteerd indien het dubbel, naadoverlappend verpakt wordt aangeleverd in plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape. De pakketten moeten handzaam van formaat zijn. Een particulier mag maximaal 6 m2. asbesthoudend materieel per keer aanbieden. Deponering van asbesthoudend materiaal dient te geschieden in een hiervoor bestemde container. De aanbieder moet het asbest zelf (dus zonder medewerking van een van de medewerkers van het milieupark) in de hiervoor bestemde container deponeren. Op het milieupark Noorderbrug wordt geen asbesthoudend materiaal geaccepteerd.

autobanden

Autobanden van personenauto’s, lichte bestelauto’s, scooters, brommers, motoren en aanhangwagens.

Banden moeten schoon zijn. Op of in de banden mag geen zand en/of ander materiaal aanwezig zijn. Banden met en zonder velg worden geaccepteerd. Per keer mogen maximaal 4 banden aangeleverd worden. Tractorbanden en banden van vrachtauto’s worden niet geaccepteerd .

GFT

Groente, fruit en tuinafval (GFT).

GFT afval dient verpakt aangeboden te worden in 50 of 100 liter zakken. Het verpakt GFT afval dient gedeponeerd te worden in de container die speciaal bestemd is voor huisvuilzakken. De zakken mogen maximaal 7 (50 liter zak) en 14 kilo (100 liter zak) wegen.

Rood/witte, rode en witte restafval zakken

Afvalzakken met huishoudelijk afval in het kader van Diftar

De afvalzakken dienen gesloten aangeboden en gedeponeerd te worden in een hiervoor bestemde container voor afvalzakken. De zakken zijn van het formaat 25 en 50 liter en mogen respectievelijk niet meer dan 3,5 of 7 kilo wegen. De zakken zijn herkenbaar aan de logo’s van de gemeente Maastricht. Meerssen en Valkenburg a/d Geul.

Restafval zakken (zijnde geen diftar zakken)

Afvalzakken met huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval mag tevens worden aangeboden in afvalzakken zijnde geen diftar zakken. De zakken mogen 50 en 100 liter bedragen en maximaal 7 en 14 kilo wegen. De zakken dienen gedeponeerd te worden in een hiervoor bestemde container. De zakken mogen niet gestort worden bij het los gestort grof huishoudelijk afval.

Restafval/grof huishoudelijk afval

Niet herbruikbaar huishoudelijk afval

Het gaat hier om afval dat niet onder is te brengen in een andere categorie. Grof huishoudelijk restafval wordt los gestort in een hiervoor bestemde container. Maximaal mag er per keer 2 m3. grof huishoudelijk restafval worden aangeboden.

Bouw en sloopafval

Puin van metselwerk/beton, harde steenachtige materialen, dakpannen, sanitair, serviesgoed

Schoon puin en sloopafval mag geen asfalt, gips, hout/organisch materiaal, kunststof, ijzer, grond, mergel , stuukwerk, dakleer/dakgrind en/of stenen met roet bevatten. Vervuilde puin wordt niet geaccepteerd en dient afgevoerd te worden naar een hiervoor erkende verwerker/puinbreker. Per keer mag maximaal 2 m3. bouw en sloopafval aangeboden worden. Bouw en sloop afval wordt gedeponeerd in een hiervoor bestemde container.

houtafval

Niet geïmpregneerd houtafval dat vrijkomt als rest- en/of sloophout niet zijnde tuinafval.

Als hout wordt geaccepteerd vol, onbewerkt en zuiver hout. Houtsoorten die geaccepteerd worden zijn hardhout, plaatmaterialen, meubels zonder bekleding en geschilderd hout. Hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, puin etc. wordt niet geaccepteerd als hout maar als restafval. Hout dat is geïmpregneerd wordt als restafval geaccepteerd. Hout mag niet rot of beschimmeld zijn en mag geen plaatmateriaal of ijzeren delen anders dan schroeven en spijkers bevatten, in deze gevallen is dit hout eveneens restafval. Per keer mag maximaal 2 m3. houtafval worden aangeboden.

Grond (schoon)

Grond uit particuliere tuinen

De aangeboden grond mag niet chemisch verontreinigd zijn. In de partij mag maximaal 5 % verontreiniging aanwezig zijn in de vorm van graspollen, stenen e.d. Per keer mag maximaal 2 m3. schone grond worden aangeboden. Vervuilde grond dient afgevoerd te worden naar een hiervoor erkend verwerker en wordt op de milieuparken niet geaccepteerd. Grond wordt gedeponeerd in een hiervoor bestemde container.

Dakleer

Teerhoudend en/of bitumineus dakafval

Dakleer mag worden aangeboden op de milieuparken. Per keer mag maximaal een ½ m3. worden aangeboden. Dakleer wordt gedeponeerd in de container voor grof huishoudelijk restafval.

Spoorbielzen

Is geïmpregneerd hout

Spoorbielzen worden geaccepteerd als grof huishoudelijk restafval. Maximaal mag er 2 m3 per keer worden aangeboden. Spoorbielzen worden gedeponeerd in de container voor grof huishoudelijk restafval.

Bijlage 2 behorende bij het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Meerssen, versie 2010.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van ondergrondse afvalcontainers voor restafval en GFT.

 • Algemene

   voorwaarden toegangspas

  • -

   De toegangspas voor de ondergrondse afvalcontainers is en blijft dus eigendom van de gemeente Meerssen en wordt in bruikleen uitgegeven.

  • -

   Daar waar ondergrondse containers worden gebruikt voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, wordt per huishouden waar afvalstoffenheffing of reinigingsrecht wordt geheven en betaald, één toegangspas verstrekt.

  • -

   Het is de houder niet toegestaan de toegangspas uit te lenen aan personen buiten het eigen huishouden en/of te gebruiken voor het deponeren van afval in de ondergrondse afvalcontainer afkomstig van buiten het eigen huishouden.

  • -

   Bij vermeend misbruik zal aangifte worden gedaan.

  • -

   De toegangspas mag niet doorboord of op andere wijze beschadigd worden.

 • Gebruik

   ondergrondse containers

  • -

   huishoudelijk restafval en groente- fruit- en tuinafval dient in een goed gesloten huisvuilzak van maximaal 50 liter, niet zijnde de gemeentelijke restzak zoals bedoeld in artikel 4, onder a, lid 2 van dit besluit, te worden gedeponeerd in de verzamelcontainer;

  • -

   De container dient na gebruik goed te worden gesloten.

  • -

   Het is verboden het afval los in de container te gooien.

  • -

   Het is verboden afval naast op of achter de ondergrondse containers te plaatsen, ook in geval van een storing aan de container of als deze vol is.

  • -

   Problemen met, storingen aan de container of een volle container gelieve u, zo mogelijk onder opgave van het adres van de betreffende container, zo snel mogelijk te melden aan het Gemeentelijk Meldpunt, telefoon: 043-3661617 of 043-3661706.

  • -

   Het is verboden ander afval dan huishoudelijk restafval (bijvoorbeeld puin, KCA, grof vuil, snoeihout, glas, papier en/of autobanden) in de container te deponeren.

 • Controle

   en registratie

  • -

   Gebruik van de toegangspas / containers in strijd met het vorenstaande is niet toegestaan en wordt niet gedoogd.

  • Hiertegen wordt handhavend opgetreden.

  • -

   Schade toegebracht door oneigenlijk gebruik, daaronder mede te verstaan de kosten van verwijdering van illegaal gestort afval, kan verhaald worden.

  • -

   Het aantal keren dat een ondergrondse container gebruikt wordt, wordt per toegangspas geregistreerd. Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik zal handhavend worden opgetreden.

 • Toegangspas

   ondergrondse container gestolen of vermist

  • -

   Wanneer de aan u verstrekte toegangspas is gestolen, wordt vermist of is beschadigd, dient u dit direct te melden bij het Gemeentelijk Meldpunt, telefoon: 043-3661617 of 043-3661706.

  • -

   Bij het Gemeentelijk Meldpunt kunt u een nieuwe toegangspas voor de ondergrondse container aanvragen.

  • Nadat door u deze aanvraag is gedaan wordt de oude pas geblokkeerd.

  • De kosten voor een nieuwe toegangspas worden aangegeven in de door de gemeenteraad jaarlijks vast te stellen tarievenlijst.

 • Verlaten

   woning

  • -

   Wanneer u geen huurder, eigenaar of gebruiker meer bent van de woning waarvoor u een pas is uitgereikt, moet u de pas bij de woning achter laten. De toegangspas hoort bij de woning.

  • -

   Wanneer u bij het verlaten van de woning de pas niet achter laat, blijft u verantwoordelijk voor zowel de pas als het gebruik daarvan. Gebruik van de pas is dan illegaal. Daarvan zal aangifte worden gedaan.

  • Tevens wordt de pas geblokkeerd, zodat deze niet meer gebruikt kan worden.