Regeling vervallen per 01-04-2019

Waterverordening Rijnland (Waterverordening Rijnland)

Geldend van 14-12-2018 t/m 31-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Waterverordening Rijnland (Waterverordening Rijnland)
Citeertitel Waterverordening Rijnland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere voorschriften toepassing normen waterkwantiteit voor Greenport Boskoop (Prov. Blad 2015, nr. 991)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2018 01-04-2019 wijziging van bijlage 1, kaart A en toegevoegd aan bijlage 4, kaart A

12-11-2018

prb-2018-9282

PZH-2018-661443694
08-12-2018 14-12-2018 Wijziging van de kaarten B en C die zijn opgenomen in bijlage 1

14-11-2018

prb-2018-9111

PZH-2018-661443694
27-02-2015 08-12-2018 Wijziging art. 2.3, 3.1, 3.3, 4.1. 4.5a, 5.3, 6.5, bijlagen 1, 3 en 4

28-01-2015

Provinciaal blad, 2015, 1002

DOS-2014-0002534
05-06-2013 27-02-2015 wijziging van de kaarten A, B, en C regionale waterkeringen als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterverordening Rijnland

30-01-2013

Provinciaal blad, 2013, 67

DOS
19-04-2012 05-06-2013 wijziging van de kaarten A, B, en C regionale waterkeringen als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterverordening Rijnland

29-02-2012

Provinciaal blad, 2012, 46

DOS
22-12-2009 19-04-2012 Nieuwe regeling

14-10-2009

Provinciaal blad, 2009, 80

DOS-2007-0008967