Regeling vervallen per 01-07-2010

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Geldend van 08-10-2010 t/m 30-06-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen aan den Rijn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Veiligheidsregio's

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2010 01-07-2010 Onbekend

11-02-2010

Onbekend

2009 / 39968