Aanwijzingsbesluit vergunninggebieden Doesburg

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-02-2025

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vergunninggebieden Doesburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg,

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Doesburg 2024,

overwegende dat:

 • -

  het college op basis van de Parkeerverordening Doesburg 2024 de bevoegdheid heeft gekregen weggedeelten aan te wijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;

 • -

  het college op basis van de Parkeerverordening Doesburg 2024 de bevoegdheid heeft gekregen de tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren aan vergunninghouders is toegestaan;

besluit:

 • 1. aan te wijzen als gebieden waarbinnen alle openbare parkeerplaatsen bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, behoudens het bepaalde in het tweede lid:

  • a.

   Binnenstad Noordoost;

  • b.

   Binnenstad Noordwest;

  • c.

   Binnenstad Oost;

  • d.

   Binnenstad Zuidoost;

  • e.

   Binnenstad Zuidwest;

  • f.

   Schil;

 • zoals vermeld in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende tabel en kaart in bijlage A;

 • 2. aan te wijzen als weggedeelten die niet bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders:

  • a.

   Meipoortwal (tussen Meipoortstraat en Meipoortwal nr. 26);

  • b.

   de parkeerplaatsen langs de Hanzeweg ter hoogte van huisnummer 4;

 • zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart in bijlage A;

 • 3. de aanwijzing dagelijks (van maandag tot en met zondag) te laten gelden tussen 0.00 en 24.00 uur;

 • 4. dit besluit treedt in werking op 1 februari 2025;

 • 5. bij inwerkingtreding van dit besluit wordt het Aanwijzingsbesluit parkeren Doesburg 2024, vastgesteld op 17 januari 2017 en zoals gewijzigd bij besluit van het college op 27 februari 2024, ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Doesburg tijdens zijn collegevergadering van 11 juni 2024.

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

BIJLAGE A - Vergunninggebieden

Vergunninggebied:

omvat:

Binnenstad Noordoost

alle weggedeelten binnen het gebied dat omsloten wordt door de Lindewal, Burgemeester Nahuyssingel, Kleine Wal (*), Paardenmarkt (*) en Gasthuisstraat (*)

Binnenstad Noordwest

alle weggedeelten binnen het gebied dat omsloten wordt door de Koepoortstraat, Roggestraat, Veerpoorstraat en Koepoortwal

Binnenstad Oost

Gasthuisstraat, Paardenmarkt, Kleine Wal, Meipoortwal, Meipoortstraat (*) en Kerkstraat (*)

Binnenstad Zuidoost

alle weggedeelten binnen het gebied dat omsloten wordt door de Meipoortstraat, F.D. Rooseveltsingel en Ooipoortstraat (*)

Binnenstad Zuidwest

alle weggedeelten binnen het gebied dat omsloten wordt door alle weggedeelten binnen het gebied dat omsloten wordt door de Veerpoortstraat (*), Roggestraat (*), Kerkstraat, Ooipoortstraat, Ooipoort, Schout bij Nacht Doormansingel en Veerpoortwal én de adressen Hanzeweg 1, 2 en 4

Schil

Burgemeester Flugi van Aspermontlaan, Contre Escarpe, Veerpoortdijk, Bleekerskade, Hanzeplein, IJsselkade en Hanzeweg (m.u.v. huisnummers 1, 2 en 4)

(*) deze straat vormt de grens, maar behoort zelf niet tot het vergunninggebied

Kaart vergunninggebieden

afbeelding binnen de regeling