Aanwijzingsbesluit briefadresgever

Geldend van 13-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-12-2016

Intitulé

Aanwijzingsbesluit briefadresgever

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

overwegende dat:

 • het college op basis van artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen de mogelijkheid heeft om een adres van een daartoe aangewezen rechtspersoon of natuurlijk persoon op te nemen als briefadres;

gelet op:

 • de artikelen 2.23 en 2.42 van de Wet basisregistratie personen;

besluit:

 • I.

  aan te wijzen de volgende rechtspersoon om als briefadresgever op te treden in de gemeente Nieuwegein:

  Ballast Nedam N.V.

  Ringwade 71

  3439 LM Nieuwegein

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 22-12-2016.

Ondertekening

Nieuwegein, 5 juni 2024,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

R. van Steijn

Medewerker Adresonderzoek