Nota waardering en afschrijving van materiële vaste activa

Geldend van 05-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Nota waardering en afschrijving van materiële vaste activa

Op 29 mei 2024 heeft de gemeenteraad van de gemeente Eemsdelta de nota waardering en afschrijving van materiële vaste activa vastgesteld. De gemeenteraad verwijst u graag naar de bijlage van deze publicatie voor de inhoud van het beleid. Voor vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta. Dit kan telefonisch via 14 0596 of per e-mail via gemeente@eemsdelta.nl