Financieel besluit Wmo en Jeugdhulp Leusden 2024

Geldend van 06-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Financieel besluit Wmo en Jeugdhulp Leusden 2024

Burgemeester en wethouders van Leusden, gelet op de verordening en nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2024

BESLUIT:

het Financieel besluit Wmo en Jeugdhulp Leusden 2024 vast te stellen

0. Eigen bijdrage

De landelijke maximale eigen bijdrage zoals geïnd door het CAK (voor 2024 landelijk geïndexeerd)

Categorie

Maximum per maand

Eigen Bijdrage

€ 20,60

1. Hulpmiddelen (zie ook bijlage 1)

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar binnen een standaard leveringsassortiment.

Uit concurrentieoverwegingen kunnen specifieke categorieprijzen niet worden gepubliceerd.

maar zal door Lariks bij een aanvraag c.q. toekenning individueel gecommuniceerd worden.

Categorie

Voorziening

1

Handbewogen rolstoel voor incidenteel gebruik (lichtgewicht uitvoering)

2

Handbewogen rolstoel voor dagelijks gebruik

3

Handbewogen rolstoel voor actief gebruik, vouwframe

4

Handbewogen rolstoel voor actief gebruik, vastframe

5

Comfortrolstoel voor permanent/langdurend gebruik

6

Elektrische rolstoel voor binnen (beperkt buiten) gebruik

7

Elektrische rolstoel voor binnen/buiten gebruik

8

Scootmobiel compact

9

Scootmobiel voor buiten gebruik (incl. "extra" geveerd)

10

Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar

11

Driewielfietsen voor kinderen van 2 tot 5 jaar

12

Buggy's

13

Kinderduwwandelwagens

14

Kinderrolstoelen handbewogen

15

Verrijdbare tilliften (passief)

16

Verrijdbare tilliften (actief)

17

Douche/ toilethulpmiddelen, inclusief badliften

18

Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider

19

Universeel aankoppelbaar fietsdeel, al dan niet met elektrische ondersteuning

20

Producten buiten "standaard" leveringsassortiment

 

Aanvullend wordt er met de aanbieders altijd een dienstverleningscontract afgesloten voor onderhoud en reparatie: dit betreft een vast abonnementsbedrag per maand.

Categorie

Voorziening

1

Rechte traplift

2

Traplift met een bocht

3

Traplift met twee of meer bochten

 

Aanvullend wordt er met de aanbieder altijd een All-in onderhoudscontract afgesloten: dit betreft een vast abonnementsbedrag per jaar.

2. Overzicht lokale vergoedingen en bedragen

Categorie

Voorziening

Tarief 1

Maximum per jaar

Bedrag/PGB

Collectief vervoer

Gereduceerd tarief (vervoerspas

€ 1,20

450 zones, exclusief opstapzone

Individueel vervoer voor:

12 jaar en ouder

Individueel taxivervoer

Rolstoeltaxi individueel

Autokosten (eigen of bruikleen)

€ 2,96

€ 4,03

€ 0,40

1.500 km

1.500 km

1.500 km

€ 4.440

€ 6.045

€ 600

4 tot 12 jaar

Individueel taxivervoer

Rolstoeltaxi individueel

Autokosten (eigen of bruikleen)

75% van tarief 12 jaar en ouder

€ 3.330

€ 4.534

€ 450

Echtparen, beiden geïndiceerd

Individueel taxivervoer

Rolstoeltaxi individueel

Autokosten (eigen of bruikleen)

75% van tarief 12 jaar en ouder (tarief per individu)

€ 3.330

€ 4.534

€ 450

Bewoners intramurale instelling

Individueel taxivervoer

Rolstoeltaxi individueel

Autokosten (eigen of bruikleen)

25% aanvullend op collectief vervoer

750 km (50%)

€ 2.220

€ 3.023

€ 300

Aanvullend op andere vervoersvoorziening

Individueel taxivervoer

Individueel rolstoeltaxivervoer

€ 1110

€ 1512

Financiële tegemoetkoming vervoersvoorzieningen

Sportrolstoel

€ 3.8372

Financiële tegemoetkoming vervoersvoorzieningen

Transportrolstoel

€ 500

Woonvoorzieningen

Verhuiskostenvergoeding

€ 3.975

(maximaal)

Voor gebruik van eigen auto, taxi en rolstoeltaxi zijn normbedragen op jaarbasis vastgesteld. Op de norm wordt een korting toegepast op grond van verblijf in een intramurale instelling, een samenvallende vervoersbehoefte, een beperkte vervoersbehoefte of andere aanwezige vervoersvoorzieningen.

Categorie

Voorziening

Tarief 90%

75%

50%3

HH Maatwerk

Schoonmaakwerkzaamheden en lichte ondersteuning in de huishouding (HH1 en HH2)

€ 30,91

€ 25,76

€ 19,81

Categorie

Voorziening

Tarief

Mantelzorgtoelage

Bovenop de gebruikelijke zorg

€ 15,53

3. PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2024 vanuit regionale inkoop in euro4

Categorie

Producten Wmo

Code

Eenheid

Organisatie tarief

(90%)

Zelfstandig Ondernemer tarief (75% )

Netwerktarief/ max tarief (50%)

Ambulante dienstverlening

M&Z Ambulante begeleiding WMO MBO2

02Z01

uur

46,20

39,00

23,40

Ambulante dienstverlening

M&Z Ambulante begeleiding WMO MBO2

02Z01

minuut

0,77

0,65

0,39

Ambulante dienstverlening

M&Z Ambulante begeleiding WMO MBO

02Z02

uur

51,60

43,20

23,40

Ambulante dienstverlening

M&Z Ambulante begeleiding WMO MBO

02Z02

minuut

0,86

0,72

0,39

Ambulante dienstverlening

M&Z Ambulante begeleiding WMO HBO

02Z03

uur

65,40

54,60

23,40

Ambulante dienstverlening

M&Z Ambulante begeleiding WMO HBO

02Z03

minuut

1,09

0,91

0,39

Respijtverblijf

M&Z Respijtverblijf - time out volwassenen

04002

etmaal

176,52

147,10

98,07

Dagactiviteiten

Dagactiviteit basis volwassenen

07A03

dagdeel

43,92

36,60

 

Dagactiviteiten

Dagactiviteit Plus Volwassenen

07A04

dagdeel

55,49

46,25

 

Dagactiviteiten

Dagactiviteit Basis ouderen

07A12

dagdeel

32,29

26,91

 

Dagactiviteiten

Dagactiviteit Plus ouderen

07A13

dagdeel

55,22

46,25

 

Dagactiviteiten

Arbeidsmatige dagactiviteit

07A15

dagdeel

53,22

44,35

 

Dagactiviteiten

Begeleiding op afstand dagactiviteiten

07B03

minuut

0,84

0,70

 

Dagactiviteiten

Vervoer WMO zonder rolstoel =< 10km

08A05

etmaal

7,97

6,65

4,43

Dagactiviteiten

Vervoer WMO zonder rolstoel > 10km

08A06

etmaal

18,09

15,08

10,05

Dagactiviteiten

Vervoer WMO met rolstoel =< 10km

08A08

etmaal

24,74

20,62

13,75

Dagactiviteiten

Vervoer WMO met rolstoel > 10km

08A09

etmaal

34,13

28,44

18,96

Pakket

Producten Wmo

 

Eenheid

Standaard tarief

Verlaagdtarief 

 

Beschermd Wonen: Arrangementen

Begeleiding Basis - cao GGZ MBO

15X04

uur

56,40

46,80

 

Beschermd Wonen: Arrangementen

Begeleiding Basis - cao GGZ MBO

15X04

minuut

0,94

0,78

 

Beschermd Wonen: Arrangementen

Begeleiding Specialistisch - cao GGZ HBO

15X06

uur

69,00

57,60

 

Beschermd Wonen: Arrangementen

Begeleiding Specialistisch - cao GGZ HBO

15X06

minuut

1,15

0,96

 

Pakket

Producten Wmo

 

Eenheid

Standaard

Verlaagd

 

Beschermd Wonen

Ouder / kind-module

15X07

etmaal

23,13

17,37

 

Pakket

Producten Wmo

 

Eenheid

90%

75%

 

Beschermd Wonen

Begeleiding, praktische ondersteuning BW

15X03

uur

48,00

40,20

 

Beschermd Wonen

Begeleiding, praktische ondersteuning BW

15X03

minuut

0,80

0,67

 

Beschermd Wonen

Begeleiding, Specialistisch BW

15X05

uur

84,00

70,20

 

Beschermd Wonen

Begeleiding, Specialistisch BW

15X05

minuut

1,40

1,17

 

Pakket

Producten Wmo

 

Eenheid

90%

75%

 

Beschermd Wonen

Dagactiviteit Basis Volwassenen OMNV

15X52

dagdeel

43,92

36,60

 

Beschermd Wonen

Dagactiviteit Plus Volwassenen OMNV

15X53

dagdeel

55,49

46,25

 

Beschermd Wonen

Dagactiviteit Basis Ouderen OMNV

15X54

dagdeel

32,29

26,91

Beschermd Wonen

Dagactiviteit Plus ouderen OMNV

15X55

dagdeel

55,49

46,25

Beschermd Wonen

Vervoer OMNV zonder rolstoel < 10km

15X65

etmaal

7,97

6,65

Beschermd Wonen

Vervoer OMNV met rolstoel < 10km

15X66

etmaal

24,74

20,62

Beschermd Wonen

Vervoer OMNV zonder rolstoel > 10km

15X67

etmaal

18,09

15,08

Beschermd Wonen

Vervoer OMNV met rolstoel > 10km

15X68

etmaal

34,13

28,44

Overgangsrecht tarief Beschermd wonen in de vorm van een PGB

Voor cliënten die:

 • (nog) niet voldoen aan het wonen in een door het college goedgekeurde accommodatie; en

 • een toekenningsbesluit hebben ontvangen met een maximaal toegekend PGB voor extramurale inzet; en

 • niet kiezen voor beschermd wonen in natura,

 • wordt de hoogte van het PGB vastgesteld op het bedrag dat eerder is toegekend tot uiterlijk 31 december 2023 of zoveel eerder als het AWBZ indicatiebesluit vermeldt.

Wooninitiatievensubsidie,

Wooninitiatieven met BW, PGB indicaties komen in aanmerking voor een subsidie bij Centrumgemeente Amersfoort. Wooninitiatieven dienen aan te geven waaraan de subsidie in 2024 zal worden besteed.

Producten Jeugd

Code

Eenheid

Organisatie tarief

(90%)

Zelfstandig Ondernemer tarief (75% )

Netwerktarief/ max tarief (50%)

GO Logeren Jeugd JW

43A11

etmaal

104,96

87,47

55,01

GO Toeslag logeren jeugd extra dagdeel JW (bij 43A11)

43T02

dagdeel

25,21

21,01

 

M&Z Logeren jeugd - Dagactiviteit

44A29

etmaal

169,99

141,66

 

M&Z Toeslag logeren jeugd/logeren extra dagdeel (bij 44A29)

44T00

dagdeel

42,50

35,42

 

GZ en GO Ambulante behandeling JW MBO

45Z01

uur

51,60

43,20

 
 

45Z01

minuut

0,86

0,72

 

GZ en GO Ambulante behandeling JW HBO

45Z02

uur

65,40

54,60

 
 

45Z02

minuut

1,09

0,91

 

GZ en GO Ambulante behandeling JW HBO+

45Z03

uur

73,80

61,80

 
 

45Z03

minuut

1,23

1,03

 

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO

45Z04

uur

84,00

69,60

 
 

45Z04

minuut

1,40

1,16

 

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO+

45Z05

uur

102,60

85,80

 
 

45Z05

minuut

1,71

1,43

 

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO++

45Z06

uur

148,80

124,20

 
 

45Z06

minuut

2,48

2,07

 

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW MBO2

50Z01

uur

46,20

39,00

25,80

 

50Z01

minuut

0,77

0,65

0,43

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW MBO

50Z02

uur

51,60

43,20

28,80

 

50Z02

minuut

0,86

0,72

0,48

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW HBO

50Z03

uur

65,40

54,60

36,60

 

50Z03

minuut

1,09

0,91

0,61

M&Z Begeleid wonen met toezicht jeugd

43B17

etmaal

156,05

130,04

86,69

Toeslag ouder-kind JW (bij 43B17)

43T00

etmaal

20,57

17,14

11,43

Vervoer Jeugd zonder rolstoel =< 10km

42A11

etmaal

7,97

6,65

4,43

Vervoer naar kinderopvang enkele reis =< 10km

42A12

etmaal

3,98

3,32

2,21

Vervoer Jeugd zonder rolstoel > 10km

42A13

etmaal

18,09

15,08

10,05

Vervoer naar kinderopvang enkele reis > 10km

42A14

etmaal

9,05

7,54

5,03

Dagactiviteit basis Jeugd

45A49

dagdeel

40,84

34,04

 

Dagactiviteit Plus Jeugd

45A54

dagdeel

59,00

49,17

 

Extra ondersteuning bij kinderopvang 12-

45A57

uur

5,56

4,64

 

Dyslexie

Voor de bekostiging voor ambulante Jeugd-GGZ gelden uurtarieven (PxQ), omdat de DBC’s per 1 januari 2018 niet meer gebruikt mogen worden. Voor Dyslexie gelden volgende tarieven die als volgt worden bepaald:

 • De aanbieder stelt naar aanleiding van de diagnose een behandelplan op;

 • Indien de diagnose EED luidt wordt er een behandelplan opgesteld met een

 • advies over het aantal behandelingen die noodzakelijk zijn om de dyslexiedoelen

 • te behalen;

 • De diagnose is maximaal 12 uur

 • In een behandelplan wordt maximaal 50 uur gegeven

 • Indien de aanbieder inschat dat het maximaal aantal behandelingen per jeugdige

 • wordt overschreden neemt de aanbieder contact op met de verwijzer/poortwachter. Deze beoordeelt in overleg met de school en de aanbieder of een nieuwe verwijzing nodig is om het gewenste resultaat te behalen.

 • De PGB-tarieven bedragen 90% voor een professionele instelling en

 • 75% voor een zelfstandig werkend ondernemer

Dyslexie

Code

Eenheid

90% tarief

75% tarief

Diagnostiek (maximaal 720 minuten)

54004

Uur

93,00

77,40

 

54004

Minuut

1,55

1,29

Behandeling (maximaal 3.000 minuten)

54002

Uur

93,00

77,40

 

54002

Minuut

1,55

1,29

4. Slotbepalingen

Hardheidsclausule

Indien een PGB wordt aangevraagd voor een maatwerkvoorziening of jeugdhulp met een functiecode waarvoor geen tarief is vastgesteld, heeft het college de bevoegdheid alsnog een tarief vast te stellen.

Inwerkingtreding

Dit Financieel besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024 onder gelijktijdige intrekking van het op 19 december 2023 vastgestelde Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2024 gemeente Leusden.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2024

het college van de gemeente Leusden,

de heer B. van den Brink,

directeur-secretaris

de heer G.J. Bouwmeester,

burgemeester

Bijlage1: Staffeltabel met aan te melden periodebedrag

Kosten van de voorziening (hulmiddelen)

Aantal perioden die worden aangemeld

Kosten die daardoor per periode worden aangemeld

Vertaling van perioden naar aantal jaren

Tot €100,00

12

€ 8,33

1

Tot € 300,00

24

€ 12,50

2

Tot € 500,00

36

€ 13,89

3

Tot€ 1.000,00

48

€ 20,83

4

Tot€ 1.500,00

60

€ 25,00

5

Tot € 2.000,00

72

€ 27,78

6

Tot € 5.000,00

84

€ 59,52

7

Tot€ 10.000,00

96

€ 104,17

8

Tot € 20.000,00

108

€ 185,19

9

€ 20.001,00 en hoger

120

Vanaf € 166,68

10

In dit schema staat het per periode aan te melden bedrag bij het CAK. Ook wordt deze lijst gebruikt om de afschrijvingstermijn te bepalen. Het exacte bedrag voor de EB wordt als volgt uitgerekend: de kostprijs van een voorziening is € 1700,00. Dit wordt aangemeld voor 72 perioden: 72 perioden is € 23,61 per periode. Het CAK bepaalt zelf de hoogte van de EB en gaat uit van de gestelde maximale bedragen. Bovendien mag Lariks, anders dan om een inschatting van hun financiële draagkracht te kunnen maken, cliënten niet vragen naar hun inkomen en/of vermogen. Zij geven inzicht in de maximale eigen bijdrage, maar niet in de werkelijke eigen bijdrage voor de desbetreffende cliënt.

Bijlage 2: Bijstandsnormen

Bedragen 1-1-2024 (landelijke aanpassingen hierop zullen worden gevolgd):

Geldend voor:

Bijstandsnorm

130%*

Alleenstaande/eenpersoonshuishouden

Niet Pensioengerechtigd

€ 19.147,96

€ 24.892,34

Alleenstaande/eenpersoonshuishouden

Pensioengerechtigd

€ 16.902,87

€ 21.973,73

Gehuwd/meerpersoonshuishouden

Niet pensioengerechtigd

€ 24.572,63

€ 31.944,42

Gehuwd/meerpersoonshuishouden

Pensioengerechtigd

€ 22.952,82

€ 29.838,67

*bedragen gelden voor personen vanaf 21 jaar, onder de 21 jaar gelden andere normbedragen, ook weer afhankelijk van de aanwezigheid van kinderen.

Bijlage 3 Uitzonderingsbedragen eigen bijdrage

Voor eigen bijdrage bepaling gelden de volgende regels en bedragen:

 • De eigen bijdrage voor meerpersoonshuishoudens met een van de personen onder de pensioengerechtigde leeftijd is conform het landelijke uitvoeringsbesluit Wmo 2015 € 0.

 • Er is geen bijdrage verschuldigd per bijdrageperiode voor:

  • i.

   de ongehuwde cliënt die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en die een bijdrageplichtig inkomen heeft van minder dan € 24.893;

  • ii.

   de ongehuwde cliënt die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en die een bijdrageplichtig inkomen heeft van minder dan € 21.974;

  • iii.

   de gehuwde cliënt die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en die een gezamenlijk bijdrageplichtig inkomen heeft van minder dan € 29.839.

Bijlage 4: Tabel voor regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten

Bedragen 01-01-2024

Geldend voor:

Bijstandsnorm

130%*

Alleenstaande/eenpersoonshuishouden

Niet Pensioengerechtigd

€ 19.147,96

€ 24.892,34

Alleenstaande/eenpersoonshuishouden

Pensioengerechtigd

€ 16.902,87

€ 21.973,73

Gehuwd/meerpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishoudens waarvan

één van beiden of beiden de

pensioengerechtigde leeftijd nog niet

heeft bereikt of nog niet hebben bereikt

€ 24.572,63

€ 34.461,- (afwijkend van 130%)

Gehuwd/meerpersoonshuishouden

Pensioengerechtigd

€ 22.952,82

€ 29.838,67

*bedragen gelden voor personen vanaf 21 jaar, onder de 21 jaar gelden andere normbedragen, ook weer afhankelijk van de aanwezigheid van kinderen.


Noot
1

Afhankelijk van de soort voorziening is dit per km, uur, zone, dag, dagdeel of etmaal.

Noot
2

Aanschaf: € 2.985, - te verhogen met kosten voor keuring, onderhoud, reparatie en indien nodig verzekering á € 852,-

Noot
3

Het betreft een maximumtarief. Het tarief is (en zal indien noodzakelijk) naar boven bijgesteld om te voldoen aan de minimumlooneis (ook gehanteerd vanuit de SVB) en de eisen vanuit de AMvB (verloning n.a.v. in de AMvB geldend verklaarde CAO)

Noot
4

De PGB-tarieven zijn berekend op basis van 90%, 75% en 50% van de tarieven die in natura zijn gecontracteerd. Tarieven zijn vanwege de hanteerbaarheid en regionale (inkoop)afspraken afgerond. In de Wmo verordening is een maximaal 50% tarief voor Wmo opgenomen van € 21,20 per uur. Dit bedrag is geïndexeerd en vervolgens – n.a.v. jurisprudentie voor begeleiding - op € 23,20 per uur gezet. Voor de toepasbaarheid in minuten is het bedrag afgerond op € 0,39 per minuut en € 23,40 per uur.