Aanwijzingsbesluit toezichthouders experiment gesloten coffeeshopketen gemeente Nijmegen

Geldend van 07-06-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders experiment gesloten coffeeshopketen gemeente Nijmegen

De burgemeester van Nijmegen,

Gelet op artikel 8, eerste lid van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen en artikel 3 van het Besluit van de Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid tot aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen;

BESLUIT

Aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 3 van het bovengenoemde besluit van de Ministers:

Alle buitengewone opsporingsambtenaren Domein I, werkzaam bij bureau Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijmegen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 28 mei 2024

De burgemeester van Nijmegen,

Drs. H.M.F. Bruls