Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Rijssen-Holten

Geldend van 01-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-11-2019

Intitulé

Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Rijssen-Holten

Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Rijssen-Holten 2024, met terugwerkende kracht vanaf 4 november 2019

Aanvullend op de Beheerregeling informatiebeheer gemeente Rijssen-Holten 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Archiefwet 1995

Artikel 1 Besluit

 • 1. De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt in de archiefkelder van het gemeentehuis, Schild 1 te Rijssen.

 • 2. In deze archiefbewaarplaats kunnen zich, naast overgebrachte documenten, ook documenten met een afwijkend openbaarheidsregime bevinden, zoals aangegeven in de door de secretaris bijgehouden depotstaat.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   De wet: Archiefwet 1995

  • b.

   De archiefbewaarplaats: die overeenkomstig artikel 31 van de wet is aangewezen als archiefbewaarplaats

  • c.

   Documenten: archiefbescheiden zoals overeenkomstig de Archiefwet 1995

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 4 november 2019, gelijklopend met en aanvullend op de Beheerregeling informatiebeheer gemeente Rijssen-Holten 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten d.d. 30 april 2024.