Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2024

Geldend van 30-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2024
Citeertitel Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
  2. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 147 van de Gemeentewet
  4. artikel 149 van de Gemeentewet
  5. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  6. Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2024 nieuwe regeling

23-04-2024

gmb-2024-227529

Onbekend.