Mandaatbesluit escalatieprocedure inkoop Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg West

Geldend van 29-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederweert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit escalatieprocedure inkoop Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg West
Citeertitel Mandaatbesluit escalatieprocedure inkoop Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg West
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 168 van de Gemeentewet
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2024 nieuwe regeling

19-09-2023

gmb-2024-224462

Onbekend.