Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Geldend van 23-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Aalsmeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. Titel 5.2. Toezicht op de naleving

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2024 01-01-2024 Nieuwe regeling

14-05-2024

gmb-2024-221272

Z24-045025