Regeling vervallen per 01-12-2011

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

Geldend van 01-10-2010 t/m 30-11-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-12341

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene politieverordening Helmond 1978, de Verordening op de seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. 2000, de Verordening op de kansspelen en speelautomatenhallen Helmond 2000 en (per de derde wijziging) de Destructieverordening Helmond 2001.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregel aanpak illegaal plakken Helmond 2008

Beleidsregel bewaren houtopstanden Helmond 2008

Beleidsregel handhaving centrumgebied Helmond 2008

Beleidsregel handhavingsprotocol escortbedrijven Helmond 2008

Beleidsregel handhavingsprotocol seksinrichtingen Helmond 2008

Beleidsregel loketverkoop Helmond 2008

Beleidsregel verwijderen (brom)fietsen Helmond 2008

Besluit tot intrekking gebiedsaanwijzing art 67 APV Helmond 1978

Intrekkingsbesluit beleidsregel plaatsen van voorwerpen ingevolge art 11 ( voorwerpen op

de weg ofwel uitstallingen ) Helmond 2005

Mandaatbesluit gebiedsontzegging Helmond 2008

Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven Helmond 2008

Uitvoeringsbesluit aanwijzing alcoholverbodsgebieden Helmond 2008

Uitvoeringsbesluit aanwijzing concentratiegebied horeca-inrichtingen Helmond 2008

Uitvoeringsbesluit aanwijzing gebied loketverbod Helmond 2008

Uitvoeringsbesluit aanwijzing gebiedsontzegging Helmond 2008

Uitvoeringsbesluit aanwijzing plaatsen parkeren grote voertuigen Helmond 2008

Uitvoeringsbesluit aanwijzing stallingsverbod Helmond 2008

Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Helmond 2008

Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing uitstallingenverbod Helmond 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010 01-12-2011 wijziging

07-09-2010

Gemeenteblad, 2010, 80

Raadsbesluit, 2010, 1055862