Besluit tot het stellen van openbaarheidsbeperkingen bij overbrenging archiefblok bouwvergunningen gemeente Uden 1991 - 2000

Geldend van 23-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit tot het stellen van openbaarheidsbeperkingen bij overbrenging archiefblok bouwvergunningen gemeente Uden 1991 - 2000
Citeertitel Besluit tot het stellen van openbaarheidsbeperkingen bij overbrenging archiefblok bouwvergunningen gemeente Uden 1991 - 2000
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 10 van het Archiefbesluit 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2024 nieuwe regeling

14-05-2024

gmb-2024-215568

24741-2023