Mandaatbesluit uitvoering opvang ontheemden Oekraïne

Geldend van 17-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Rheden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit uitvoering opvang ontheemden Oekraïne
Citeertitel Mandaatbesluit uitvoering opvang ontheemden Oekraïne
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

22-04-2024

gmb-2024-214967

Onbekend.