Mandaatbesluit gemeentelijke lijkschouwer Laren, februari 2024

Geldend van 17-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Laren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit gemeentelijke lijkschouwer Laren, februari 2024
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

13-02-2024

gmb-2024-214954

Onbekend.