Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder gemeente Meppel

Geldend van 17-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Meppel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder gemeente Meppel
Citeertitel Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Meppel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 44 van de Gemeentewet
  2. artikel 66 van de Gemeentewet
  3. artikel 3.2.10 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  4. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  5. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  6. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  7. artikel 3.8 van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Rechtspositieregeling Burgemeester en Wethouders.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

07-05-2024

gmb-2024-213597

1896158