Aanpassingen Uitvoeringsplan Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033

Geldend van 08-05-2024 t/m heden

Intitulé

Aanpassingen Uitvoeringsplan Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033

Zaaknummer: 783662

Datum collegevergadering: 16 april 2024

Het college besluit:

 • 1.

  Het Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033 aan te passen voor reclame op rotondes. Dit betreft het veranderen van pagina 23, artikel 2.6 van: ‘Reclame in de openbare ruimte is gekoppeld aan abri’s’ naar: ‘Reclame in de openbare ruimte is gekoppeld aan abri’s of rotondes, waarbij de opbrengst van rotonde reclames wordt gebruikt voor het verfraaien van rotondes.’

 • 2.

  De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegd collegebericht.

 • 3.

  Het Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033 aan te passen voor begraafplaatsen. Dit betreft het actiepunt over onderscheidend groen op begraafplaatsen op pagina 16 uitbreiden met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de begraafplaatsen.

 • 4.

  Het Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033 aan te passen voor de Lepelaar genoemd op pagina 26, betreffende hierbij vermelden dat dit verwijst naar de Lepelaar in de kern Broek op Langedijk.

 • 5.

  Het huidige Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033 in te trekken bij de inwerkingtreding van het aangepaste Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033.