Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het Wilhelminatorenvoetpad en het Gebösjkevoetpad

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het Wilhelminatorenvoetpad en het Gebösjkevoetpad
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2024 Nieuwe publicatie

05-02-2024

gmb-2024-198768

Onbekend.