Beleidsregels eenmalige Premie proefplaats Participatiewet Terschelling 2024

Geldend van 04-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Terschelling
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels eenmalige Premie proefplaats Participatiewet Terschelling 2024
Citeertitel Beleidsregels eenmalige Premie proefplaats Terschelling 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  4. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling
  5. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

02-04-2024

gmb-2024-194396

Onbekend.