Subsidieregeling non-formele activiteiten volwasseneducatie gemeente Maashorst 2024

Geldend van 02-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling non-formele activiteiten volwasseneducatie gemeente Maashorst 2024
Citeertitel Subsidieregeling non-formele activiteiten volwasseneducatie gemeente Maashorst 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

23-04-2024

gmb-2024-191200

29723-2024