Regeling vervalt per 31-12-2024

Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2024

Geldend van 30-04-2024 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2024
Citeertitel Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2024 31-12-2024 nieuwe regeling

23-04-2024

gmb-2024-184732

20240415