Aanwijzingsbesluit R.I. de Zwart als Functionaris Gegevensbescherming voor de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk

Geldend van 26-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 28-06-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit R.I. de Zwart als Functionaris Gegevensbescherming voor de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk

De gemeenteraad van Bergeijk,

gezien het voorstel van de griffie,

gezien het besluit van het Presidium d.d. 18 januari 2024,

besluit:

  • 1.

    Mevrouw R.I. de Zwart aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming, met terugwerkende kracht tot 28 juni 2022.

Ondertekening

Zoals besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 01 februari 2024.

De gemeenteraad,

L. van Leersum

Raadsgriffier

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester