Voorbeschermingsregels omgevingsverordening van de provincie Zeeland

Deze tijdelijke regeling hoort bij omgevingsverordening Zeeland.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Voorrangsbepaling

In aanvulling op of in afwijking van de regels in artikel 2.192 onder a in de omgevingsverordening van de provincie Zeeland gelden de navolgende voorbeschermingsregels.

Hoofdstuk 2 Activiteiten in de fysieke leefomgeving

Artikel 2.192 Verkiezingsborden

Een tijdelijk bord buiten de bebouwde kom dat uitsluitend is bedoeld voor de verkiezing van een openbaar bestuur:

 • a.

  wordt niet eerder geplaatst dan vier weken voor de verkiezingsdatum;

 • b.

  is uiterlijk één week na de verkiezingsdatum verwijderd;

 • c.

  bevat geen handelsreclame; en

 • d.

  is niet verlicht.

Bijlage I Overzicht vastgestelde informatieobjecten